Green City Farmers – ett utbildningsprojekt kring stadsnära grönsaksodling för ökad integration

Project Info

Client Västra Götalandsregionen och Naturbruksskolorna Dingle, Nuntorp och Strömma

Project Description

2016-2017.       Ett integrationsprojekt som syftar till att ge utrikesfödda möjligheter att komma in i det svenska samhället och erbjuda en plattform för att hitta yrkesvägar och/eller inriktning för vidare studier. Projektet är en utbildning som både handlar om praktisk kunskap kring matproduktion genom odling och förädling, entreprenörskap samt språkundervisning.Utbildningen integrerar och parallellt undervisar i språk och yrkeskunskap, vilket ger en snabbare väg till en praktisk tillämpad svenska. Deltagarna skall vara på nivån Svenska som andra språk (d-nivå inom SFI).Matproduktion, genom odling och förädling, är en framtidsbransch och vi ser att efterfrågan på den lokala maten ökar hela tiden. Genom att förlägga detta i Angered ser vi även att vi på ett spännande sätt kan bygga broar mellan det ”gamla” Sverige, som representeras av odlingslandskapet längs med Lärjeån och det ”nya” Sverige i Angereds förorter.

Inom ramen för utbildningen kommer deltagarna gemensamt arbeta i de olika utbildningsmomenten på en testbädd. Här ges även möjligheter till att i grupp eller enskilt utveckla affärsmodeller kring odling och förädling. Om deltagarna vill gå vidare med sitt entreprenörskap finns det inom ramen för Göteborgs Stads arbete med Stadsbruk Göteborg möjlighet att arrendera mark för kommersiell produktion och få ta del av kringtjänster på ett sätt som erbjuder låga ekonomiska trösklar.