TOTCOOP+i – ett strategiskt partnerskap för innovation inom utbildning av europeiska jordbrukskooperativ

Project Info

Client AGACA - Galician Association of Rural Cooperatives

Project Description

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html 2015-2017.

see  

https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html Projektet syftar till att främja en innovativ företagskultur bland medlemmar i kooperativa styrelser och samtidigt främja kvinnors tillgång till och ett generationsskifte i kooperativa företag. Dessa mål kommer att uppnås genom att öka kvaliteten på yrkesutbildningarna som erbjuds jordbrukskooperativ, särskilt genom att uppdatera och förbättra kunskaper och färdigheter av lärare som tillhandahåller utbildningarna.

Projektet har sex deltagande länder, pågår i två år, från september 2015 till augusti 2017 och är fonderat av ERSAMUS+, vilket är EUs huvudprogram inom utbildning och yrkesträning.

Projektets intressenter är chefer/ledare och utbildare/tränare i de deltagande organisationerna; sammanslutningar av landsbygdskooperativ; offentliga institutioner på lokal, regional och nationell nivå; unga människor som arbetar inom den kooperativa sektorn; medlemmar i små och medelstora agrara kooperativ; chefer/ledare av sociala kooperativ.

https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html Projektet förväntas producera:
En rapport om goda exempel som lyfter fram yrkesträning/utbildning inom EU i företagsekonomi, ledarskap och företagskultur för styrelser i agrara kooperativ.

Gemensamt tränings- och utbildningsinnehåll i företagsekonomi, ledarskap och företagskultur för agrara kooperativ tillgängligt på engelska, spanska, italienska, svenska, polska och lettiska.

En digital, öppen distansplattform för utbildning där gemensamma erfarenheter och träningsmaterial delas.

Foodmaker / Changemaker ansvarar för dels framtagande av den digitala läroplattformen, dels för en rad träningsworkshop tillsammans med svenska jordbruks- och stadsodlingskooperativ.

Uppdragsgivare är AGACA – Galician Association of Rural Cooperatives (Spanien) och finansieras av EU-programmet ERASMUS+_Key Action ”Strategic Partnership.

ToTCOOP_logo_445x46_ny