PROJEKT

Inom Foodmaker genomför vi en rad utvecklingsprojekt, alltifrån gräsrotsaktivism till europeiska utbildningsprojekt. Nedan kan du läsa mer om respektive projekt:

TOTCOOP+i – ett strategiskt partnerskap för innovation inom utbildning av europeiska jordbrukskooperativ

2015-2017.   Projektet syftar till att främja en innovativ företagskultur bland medlemmar i kooperativa styrelser och samtidigt främja kvinnors tillgång...
Läs mer

Alingsås museum goes Potatoes – en workshopserie omkring potatis som drivmedel i lokalutveckling

2016.      Tillsammans med Alingsås museum och nätverket Food Lab West genomför vi en workshopserie under våren om Potatis. Syftet...
Läs mer

Foodmaker – en folkhögskoleutbildning i urban matproduktion

AKTUELL. Hur kan maten göra skillnad? Vad är den urbana matrörelsen? Hur producerar man mat i en storstad? Kan man...
Läs mer

Foodmaker och Innovationslabb i Västra Götalandsregionen

2016.         Syftet med förstudien är att ta fram ett tydligt koncept kring utbildning, innovation och en...
Läs mer

Foodmaker goes Green Catering – ett utbildningskoncept för sociala matentreprenörer

2016.      Utbildningskoncept framtaget för Coompanion Göteborgsregionen och deras satsning 1000 jobb i sociala företag. Konceptet innehåller fem block,...
Läs mer

Green City Farmers – ett utbildningsprojekt kring stadsnära grönsaksodling för ökad integration

2016-2017.       Ett integrationsprojekt som syftar till att ge utrikesfödda möjligheter att komma in i det svenska samhället...
Läs mer