PROJEKT

Inom Foodmaker genomför vi en rad utvecklingsprojekt, alltifrån gräsrotsaktivism till europeiska utbildningsprojekt. Nedan kan du läsa mer om respektive projekt:

PERMIND – an innovative approach to agriculture, applying permaculture in the recovery process of people with mental illness

The PERMIND Project is an innovative approach to agriculture, applying permaculture in the recovery process of people with mental illness. PERMIND is a two-year...
Läs mer

LeadFarm – strengthen the co-operative idea through education and communication

Within European green worker co-operatives today it has proven difficult to involve young people, to get them to take over...
Läs mer

TOTCOOP+i – ett strategiskt partnerskap för innovation inom utbildning av europeiska jordbrukskooperativ

2015-2017.   Projektet syftar till att främja en innovativ företagskultur bland medlemmar i kooperativa styrelser och samtidigt främja kvinnors tillgång...
Läs mer

Alingsås museum goes Potatoes – en workshopserie omkring potatis som drivmedel i lokalutveckling

2016.      Tillsammans med Alingsås museum och nätverket Food Lab West genomför vi en workshopserie under våren om Potatis. Syftet...
Läs mer

Foodmaker – en folkhögskoleutbildning i urban matproduktion

AKTUELL. Hur kan maten göra skillnad? Vad är den urbana matrörelsen? Hur producerar man mat i en storstad? Kan man...
Läs mer

Foodmaker och Innovationslabb i Västra Götalandsregionen

2016.         Syftet med förstudien är att ta fram ett tydligt koncept kring utbildning, innovation och en...
Läs mer

Foodmaker goes Green Catering – ett utbildningskoncept för sociala matentreprenörer

2016.      Utbildningskoncept framtaget för Coompanion Göteborgsregionen och deras satsning 1000 jobb i sociala företag. Konceptet innehåller fem block,...
Läs mer

Green City Farmers – ett utbildningsprojekt kring stadsnära grönsaksodling för ökad integration

2016-2017.       Ett integrationsprojekt som syftar till att ge utrikesfödda möjligheter att komma in i det svenska samhället...
Läs mer