Projekt

Foodmaker är involverad i ett antal EU-projekt inom urban farming, kooperativ samverkan och jordbruk genom vårt moderbolag Changemaker. Vi vill vara med och verka för en positiv framväxt av den urbana matrörelsen i Europa genom samverkan med lokala aktörer i andra EU-länder.

Läs mer om de olika EU-projekten (på engelska).

Kontakta oss

Lina Ekström Morin
Lina.Morin@cmeducations.se

Kontakta