Äta – matkultur, materialitet och design, 15 hp

I kursen ÄTA – matkultur, materialitet och design är den enkla måltiden en plattform för samtal, reflektion, upplevelser och möten. Kursen hålls på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg , i samarbete med Foodmaker.

Att äta kan innebära många olika saker. Det kan handla om överlevnad, njutning eller stress likaväl som möten, tid och tillgång. Ätande betyder olika för alla.

I kursen ÄTA – matkultur, materialitet och design är den enkla måltiden en plattform för samtal, reflektion, upplevelser och möten. Ätandets materialitet, rumslighet och koreografi, alltså de saker vi använder, det rum vi befinner oss i och hur vi rör oss, är navet i vårt undersökande designarbete.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kopplingen mellan design och ätande. Via grundläggande designmetoder arbetar vi med begrepp och företeelser inom matkultur och design för att skapa gemensam kunskap och förståelse. Detta gör vi genom workshops, litteratur, studiebesök, handledning och diskussioner, både enskilt och tillsammans på gemensamma träffar samt genom ett individuellt projektarbete.

Kursen är indelad i tre övergripande teman:

Mat – Kropp (t ex sinnen, normer…)
Mat – Politik (t ex makt, resursfördelning…)
Mat – Artefakt (t ex funktion, material…)

Dessa teman behandlas via uppgifter, litteratur och vid de fysiska träffarna och ligger som stöd för det egna projektarbetet som löper parallellt under hela terminen.

På #eathdk (Instagram) kan du få en inblick från workshops och kursmoment från läsåret 17-18.

Kursen ges på engelska.

Under hösten 2019 kommer vi att träffas fem tillfällen när vi jobbar tillsammans på HDK och resten av tiden är egen studietid. Studenterna jobbar med ett individuellt Designprojekt som löper över hela terminen och presenteras vid sista träffen i Januari. Vid de andra fyra träffarna kommer vi att göra workshops, ha föreläsningar och handledningar som alla på olika sätt relaterar till frågor kring Design och Matkultur.

Träffar på HDK under hösten 2019:

September:
Måndag 9/9
Tisdag 10/9

Oktober:
Måndag 7/10
Tisdag 8/10
Måndag 28/10
Tisdag 29/10

December:
Tisdag 3/12
Onsdag 4/12

Januari:
Tisdag 7/1
Onsdag 8/1

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet

Urval: Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och arbetsprov (33 %). Information om arbetsprovet hittar du på kursens sida på https://hdk.gu.se/utbildning/fristaende-kurser.

Äta – matkultur, materialitet och design, 15 hp
Start Studietakt Period Anmälan
HT19 50 % 2 sep 2019 – 19 jan 2020 Stängd

Kursansvarig

Mattias Gunnarsson

Äta – matkultur, materialitet och design, 15 hp

Plats: Göteborg
Mer information

Kursen hålls på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg , i samarbete med Foodmaker.

Kontakta oss

Lina Ekström Morin
Lina.Morin@cmeducations.se

Kontakta